Ketabkhani Site


در حال حاضر این مسابقه غیر فعال است و شما نمی توانید، به سوالات پاسخ دهید یا پاسخ های قبلی خود را اصلاح کنید.
1- بر اساس فرمایش امام صادق علیه السلام به ابو بصیر خداوند متعال اعمال بندگان را تنها با واسطه کدام امر مهم می پذیرد؟
 1-ایمان و اقرار به رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و هر آنچه که خداوند دستور داده است.
 2-ولایت و تسلیم در برابر اهل بیت علیهم السلام  و انتظار حضرت حجت ارواحنا فداه.
 3-ایمان و اقرار به اینکه معبودی جز خدا نیست.
 4-همه موارد فوق
2- بر اساس نظریه برتراند راسل برای تشکیل دولت جهانی واحد و جلوگیری از جنگ کدام یک کارساز می باشد؟
 1-برقراری خدا محوری در سراسر جهان برای برقراری دولت جهانی واحد
 2-استفاده از قابلیت ذاتی نژاد انسان برای تاسیس دولت جهانی واحد
 3-استفاده از اعمال فشار و زور برای تاسیس دولت جهانی واحد
 4-گسترش فرهنگ احترام به آداب ملتها و عقاید افراد در ملل مختلف
3- بر اساس روایت پیامبرخدا صلی الله علیه و آله به جابر پس از ذکر اسامی ائمه علیهم السلام چه کسی را بر امامت امام زمان ارواحنا فداه ثابت قدم می شمارند؟
 1-کسی که خداوند قلبش را به ایمان آزموده باشد.
 2-کسی که از رحمت خدا مایوس نباشد.
 3-کسی که اعتقاد راسخ به امامت ایشان داشته باشد.
 4-کسی که با ذکر امام زمان ارواحنا فداه در زمان غیبت ایشان مانوس باشد.
4- کدام یک از عوامل زیر مانع جدی برای وضع قوانین بشری توسط انسانها در راستای نیل به سعادت نمی باشد؟
 1-تاثیر عواطف و احساسات  بر افکار انسانها
 2-محدود بودن علم و قدرت بشر
 3-ناتوانی و عجز حیرت و سرگردانی و نا آگاهی از تمام نیازهای بشر
 4-بی توجهی به وضع نمودن قوانین در اکثر جوامع بشری
5- بر اسا س اندیشه های بشری و متفکرانی نظیر راسل تنها راه حل مشکلات و سامان بخشیدن به دنیای امروز  چیست؟
 1-ترجیح دادن منافع عمومی بر منافع شخصی در حاکمیت
 2-تشکیل حکومت جهانی بر مبنای عدالت
 3-وضع نمودن قوانین مناسب برای نیازهای عمومی جامعه و رسیدن به سعادت
 4-عدم تجاوز بر منافع دیگران و هتک قانون توسط افراد قدرتمند
6- کدام یک از عبارات زیر صحیح می باشد؟
 1-تنها رهبران الهی هستند که با اتکا به نیروی نامحدود الهی می توانند راه سعادت را به بشر بنمایانند.
 2-در صورتی که امام الهی نباشد حق از باطل شناخته نخواهد شد.
 3-در طول تاریخ هرگاه زمین از وجود امام و رهبر الهی خالی بوده، مردم راه شقاوت را پیموده اند.
 4-راه سعادت توسط خداوند به همه مردم معرفی و شناسانده می شود.
7- در دوران غیبت در مورد وضعیت ارتباط مردم با امام زمان ارواحنا فداه کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
 1-امام زمان ارواحنا فداه در حج شرکت می کنند و عوام را می بینند و مردم او را می بینند ولی نمی شناسند.
 2-براساس روایات در زمان غیبت، امام زمان ارواحنا فداه در عالمی غیر از عالم جسمانی ما زندگی می کنند.
 3-امام زمان در بازارها راه می رود و مردم او را می بینند ولی نمی شناسند.
 4-در روایات، جدائی و ملاقات امام زمان ارواحنا فداه با مردم به داستان حضرت یوسف علیه السلام و برادرانش تشبیه شده است.
8- بر اساس کدام یک از آیات قرآن، خداوند اراده فرموده کسانی را که در زمین ضعیف داشته شده اند پیشوا و امام قرار خواهند داد؟
 1-قصص 5
 2-انفال 18
 3-اعراف 125
 4-طه 54
9- در مورد ظهور و غیبت امام عصر ارواحنا فداه کدام یک صحیح نمی باشد؟
 1-امام زمان ارواحنا فداه همانند اجداد طاهرین خود در زمان ظهور تعهد و بیعتی از ستمکاران را برگردن دارد.
 2-بشر در زمان غیبت همانند خورشید در پس ابرها از وجود ایشان بهره و تمتع معنوی می برد.
 3-داستان تولد و غیبت ایشان در روایات به زمان فرعون و تولد حضرت حضرت موسی تشبیه شده است.
 4-در وقت ظهور، ایمان لحظه ای و ظاهری برای کسی که قبل از آن ایمان نداشته و کارهای نیک انجام نداده سودی نخواهد داشت.
10- وظیفه یک منتظر واقعی در زمان غیبت امام عصر ارواحنا فداه چیست؟
 1-مبادرت به نیکی ها و اعمال شایسته و ستیز با زشتی ها و تباهی ها
 2-دعوت جامعه خویش به نیکی ها و اصلاح و بازداشتن آن از زشتی ها و فساد
 3-انتظار مداوم برای ظهور مصلح جهانی و مراقبت بر اعمال خویش و آمادگی برای قیام الهی ایشان
 4-همه موارد فوق
11- در زمان غیبت، شیعیان به چه کسانی ارجاع داده شده اند؟
 1-حاکمانی که زمام امور را در دست داشته و با عدالت و تقوی رفتار می نمایند.
 2-دانشمندانی که مردم را بر اساس آیات قرآن موعظه نموده و هدایت می نمایند.
 3-دانشمندان دینی که در احادیث اهل بیت علیه السلام تفقّه می کنند.
 4-کسانی که مردم را به یکتاپرستی دعوت نموده و از گناه دوری می نمایند.
12- کدام یک از ویژگی های حکومت جهانی امام عصر ارواحنا فداه می باشد؟
 1-دین اسلام به تمام مردم عرضه می شود و همگان خدا را به وحدانیت می پرستند و زمین گنجهای خود را خارج می کند و نیاز فردی باقی نمی ماند.
 2-اتحاد در همه زمینه ها مانند پرستش، رهبری، قانون و حکومت عادلانه برای تمام مردم بر قرار می شود و مشرکان به قتل می رسند و ظلم ریشه کن می شود.
 3-ایشان همانند رسول خدا صلی الله علیه و آله همه سنت های زشت و بی مفهوم و قوانین ناقص و ظالمانه قبل از ظهور را نابود می کنند.
 4-همه موارد فوق
13- بر اساس روایات کدام پاداش در انتظار منتظران واقعی امام زمان ارواحنا فداه می باشد؟
 1-اگر بمیرد مثل کسی است که با حضرت حجت ارواحنا فداه در خیمه اش می باشد.
 2-اگر بمیرد مثل کسی است که در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله شمشیر زده است.
 3-اگر بمیرد پاداش کسی که زمان ظهور را درک کند در انتظار اوست.
 4-همه مواردورود به سایت
رمز عبور را فراموش کرده ام؟
نام کاربری و رمز عبور را فراموش کرده ام؟
ثبت نام نکرده ام؟ ثبت نام!

معرفی کتاب
کانال کتابخوانی در آپارات

کانال من بچه شیعه هستم در آپارات