Ketabkhani Site


در حال حاضر این مسابقه غیر فعال است و شما نمی توانید، به سوالات پاسخ دهید یا پاسخ های قبلی خود را اصلاح کنید.
1- چرا قبل از هر بحثی خداشناسی پایه و ریشه ی تمام موضوعات دینی است؟
 1-زیرا خیلی از افراد هنوز خدا را نیافته اند و ارتباطی با خداوند ندارند.
 2- زیرا با شناخت خدا و علم او و این که او آشنای با جهان هستی و حکیم است، قوانین او را می پذیریم.
 3- چون همه ی مردم خدا را باور دارند.
 4- موارد «الف» و «ب» صحیح است.
2- نبوّت عامّه به چه معناست؟
 1- باید نبی به عموم مردم دنیا دسترسی داشته باشد.
 2-نبوّت عمومیّت دارد و مخصوص افراد خاصّی نیست.
 3- باید در هر عصر و زمانی پیامبری رهبری اجتماع را به عهده گیرد.
 4-یعنی عموم مردم معنی سخنان نبی را بفهمند.
3- نبوّت خاصّه یعنی چه؟
 1-نبوّت مخصوص پیامبران اولوالعزم است.
 2-نبوّت پیامبر خاتم، حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم است که تا زمان حیات ایشان بوده است.
 3-نبوّت پیامبر خاتم، حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم است که تا روز قیامت ادامه دارد.
 4-نبوّت مخصوص پیامبرانی است که فقط نبی بوده اند.
4- آیا این که خود نبی از مقام نبوتش آگاه شود برای ایمان آوردن مردم به او کافی است؟
 1-بله زیرا او وحی را از مبدا عالم هستی گرفته و معصوم است.
 2-بله زیرا او از همه ی انسانهای هم عصر خود دانا تر است.
 3-خیر بلکه مردم با سخنان نبی به مقام نبوت او پی می برند.
 4-خیر بلکه باید معجزه ای در اختیار داشته باشد تا مقامش بر همه ثابت شود.
5- رسالت یعنی چه؟
 1-مردم به رسول بیشتر از نبی ایمان می آورند.
 2-پیامبر سخنی را از خدای خود می گیرد و به خلق خدا می رساند.
 3-یعنی پیامبر سخن مردم را پاسخگوست.
 4-رسالت یعنی فرستادن مردم به سوی خدا.
6- برای بدست آوردن حکم خداوند از طریق سنت و روش پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم چگونه احادیث جعلی از احادیث صحیح شناخته می شوند؟
 1-چون ستمکاران دست به جعل احادیث زده اند هیچگاه نمی توان تشخیص درست داد.
 2-از ظاهر حدیث مشخص است که سخن پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است.
 3-عالمان دینی از دو علم رجال و درایه برای تشخیص احادیث صحیح استفاده می کنند.
 4-اصولا احادیث جعل نشده اند و همه ی احادیث صحیح هستند.
7- آیا این سخن که ما تا فلسفه ی حکمی را خود درک نکنیم نباید آن را بپذیریم، صحیح است؟
 1-خیر، زیرا عقل ما از درک همه ی حقایق عاجز است، اگر فلسفه ی حکمی را ندانستیم باید علم آن را به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه ی طاهرین علیهم السلام واگذاریم ولی آن را انجام دهیم.
 2-بله، زیرا انسان دارای عقل و تفکر و ابزار آلات گوناگون است و می تواند به فلسفه ی احکام پی ببرد.
 3-خیر، زیرا انسان به هیچ وجه نباید کنجکاوی نموده و به دنبال فلسفه و مصلحت واقعی احکام باشد.
 4-بله، اگر ما در حکمی یا دستوری نتوانستیم به حکمت و علت آن برسیم می توانیم از انجام چنین دستوری سرباز زنیم.
8- کدام جمله نادرست است؟
 1-مردم این وظیفه را ندارند که از پیش خود معرفتی به دست آورند و به دنبال آن حرکت کنند، بلکه بر خداوند است که مردم را هدایت کند و بر مردم است که از دستورات او اطاعت کنند.
 2-دین پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم آخرین و کامل ترین ادیان الهی است.
 3-مردم پس از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم احتیاج به پیشوا و خلیفه ای دارند و خدای متعال انتخاب او را به دست مردم سپرده است.
 4-خداوند حجت را بر مردم تمام کرده و پیشوا و امام شناخته شده ای را پس از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در هر عصر و زمان قرار داده است.
9- شناسایی و معرفت خدا چگونه به دست می آید؟
 1-با شناخت پیشوای الهی و به کمک او معرفت ما به خدا کامل می شود.
 2-می توان با سعی و کوشش و ریاضت به معرفت خدای متعال رسید.
 3-ما احتیاجی به معرفتی که خداوند از خودش به ما می دهد نداریم و تنها کافی است بدانیم خالق همه چیز خداست.
 4-مردم می توانند با استفاده از عقل خود به معرفت کامل خداوند برسند.
10- آیا ما پس از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم باز هم به پیشوای الهی نیاز داریم؟
 1-قرآن شامل کلمات و جملات است و می توان آن را هر طور تفسیر و تاویل کرد.
 2-چون قرآن در میان مردم است و خداوند حافظ آن است به پیشوای الهی نیازی نیست.
 3-علاوه بر قرآن احکام و شرایعی که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بیان فرموده اند هم در دسترس مردم است پس به پیشوای الهی نیازی نیست.
 4-چون ستمگران برای سود خود دین خدا را تغییر می دهند حافظ و نگهبان معصومی برای دین لازم است.
11- چرا قرآن درباره ی خلافت پس از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به صراحت سخنی نگفته؟
 1-اگر به صراحت نام برده می شد، دنیا پرستان قرآن و اصل دین را نابود می کردند.
 2-شان قرآن بیان مطالب کلی است به صورت ایجاز و ابهام و تفصیل و شرح آن با پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است.
 3-کلمه ی اولی الامر در قرآن آمده و ما برای شناخت او باید به پیامبر مراجعه کنیم.
 4-همه ی موارد صحیح است.
12- پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در چه زمانی خلافت امیرالمومنین را بیان کردند؟
 1- در لیلة المبیت و هر جا که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم ایشان را جانشین خویش قرار می دادند.
 2-در حدیث ثقلین، در آخر عمر مبارکشان.
 3-در زمانی که حضرت علی علیه السلام را از خانه ی ابوطالب به خانه ی خود می بردند.
 4-در تمام موارد بالا و علاوه برآن پیوسته در جریاناتی که پیش آمد می کرد به صور گوناگون مطلب خلافت ایشان را گوشزد می کردند.
13- از کجا بدانیم که اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که در حدیث ثقلین نام برده شده، چه اشخاصی هستند؟
 1-در حدیث کسا آنها را معرفی نمودند.
 2-پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به در خانه ی حضرت فاطمه سلام الله علیها می رفتند و آنها را به نام اهل بیت نام می بردند.
 3-در هنگام نزول آیه ی تطهیر پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم ایشان را به مردم معرفی نمودند.
 4-تمام موارد بالا صحیح است و شیعه و سنی آن را نقل کرده اند.
14- نام شیعه ازچه زمان مرسوم شد؟
 1-خود پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم این نام را به پیروان حضرت علی علیه السلام دادند و فرمودند علی جان تو و شیعیانت رستگارانید.
 2- بعد از وفات پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به آن هایی که وفادار به حضرت علیه السلام ماندند برای اولین بار شیعه گفتند.
 3-بعد از روی کار آمدن بنی العباس به دلیل مبارزه با بنی امیه.
 4-در عصر صفوی و توسط روحانیان دربار این نام پدید آمده است.
15- آیا پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نام دوازده امام پس از خود را گفته اند؟
 1-بله ولی تنها شیعیان احادیث آن را نقل کرده اند.
 2-بله و شیعه و سنی احادیث آن را درکتب خود نقل کرده اند.
 3-خیر تنها نام حضرت علی علیه السلام را برده اند.
 4-خیر فقط به عدد آنها اشاره نموده اند ولی نام نبرده اند.
16- در دین یهود آخرین برگزیده ی خدا برای اصلاح دنیا چه نام دارد؟
 1-سائوئیانت
 2-سوشیانی
 3-پسران
 4-مسیح موعود
17- بنابر تفسیر سیوطی عالم سنی مذهب در کتاب درالمنثور، به نقل از ابی جریر اسدی، مراد از «خزیهم فی الدنیا» در آیه 108 سوره بقره کدام ذلت است؟
 1-مراد یهودیانی هستند که از دخول مسلمین به بیت المقدس و یا مسجدالحرام جلوگیری کرده بودند.
 2-مراد ذلتی است که عموم ستمگران دچار آن می شوند.
 3-مراد روزی است که مهدی اهل بیت حکومت را به دست می گیرد و قسطنطنیه را فتح می کند.
 4-مراد هر زمانی است که کسی از ورود به بیت المقدس و مسجدالحرام دچار ترس و اضطراب شود.
18- بنابر روایات و تفاسیر منظور از بقیة الله در آیه ی 86 سوره ی هود چه کسی است؟
 1-امام باقر علیه السلام چون به شام می رفت فرمودند من بقیة الله هستم.
 2-منحصرا حضرت مهدی علیه السلام هستند.
 3-حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام،که امام کاظم علیه السلام ایشان را بقیة الله معرفی فرمودند.
 4-همه ی پیامبران و اوصیاء آنها من جمله موارد بالا.
19- کتاب «البرهان» نوشته متقی چه کتابی است؟
 1-کتاب شیعی درباره ی ائمه ی معصومین علیهم السلام
 2-کتاب شیعی در باب تفسیر قرآن.
 3- کتاب اهل سنت نقل احادیث راجع به حضرت مهدی علیه السلام.
 4-کتاب اهل سنت درباره ی حضرت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم.
20- پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم چگونه امام زمان علیه السلام را یاد می کردند؟
 1-حکومت می کند مردی از خاندان من که اسم او مانند اسم من است.
 2-مهدی از عترت من و از دودمان فاطمه سلام الله علیها است.
 3-مهدی در میان امت من قیام می کند.
 4-همه موارد
21- امام حسن مجتبی علیه السلام در جواب سرزنش مردم برای صلح با معاویه مثال کدام پیامبر خدا را زدند؟
 1-حضرت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که در مورد صلح حدیبیه مورد سرزنش واقع شدند.
 2-حضرت نوح علیه السلام که در ساخت کشتی مورد سرزنش بودند.
 3-حضرت خضر علیه السلام که در سوراخ کردن کشتی و کشتن آن جوان و مرمت دیوار سرزنش شدند.
 4-حضرت موسی که به هنگام فرار از فرعونیان و رسیدن به دریا مورد سرزنش بودند.
22- معنی این حدیث پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم «لا تعادوا الایّام فتعادیکم» در توضیح امام هادی علیه السلام چیست؟
 1-در روزهای هفته با هم دشمنی نکنید زیرا هر کدام متعلق به یک امام است.
 2-در روزها با یکدیگر دعوا نکنید پس دشمن هم می شوید.
 3-با ائمه در دنیا دشمنی نکنید تا آن ها در آخرت با شما دشمن نباشند.
 4-هیچ کدام.
23- امام زمان علیه السلام در چه روزی و چه سالی به دنیا آمدند؟ کنیه و القاب حضرت چه بوده است؟
 1-روز جمعه ۳ شعبان، سال 285 هجری قمری، کنیه (ابوالحسن)، القاب (حجت، خلف، سید)
 2-روز جمعه ۱۵ شعبان، سال ۲۵۵ هجری قمری، کنیه (ابوالقاسم)، القاب (مهدی، منتظر، قائم)
 3-روز دوشنبه 2۳ رمضان، سال ۲60 هجری قمری، کنیه (ابو محمد)، القاب (مهدی، منتظر، قائم)
 4-روز دوشنبه 15 شعبان، سال ۲۵8 هجری قمری، کنیه (ابوالقاسم)، القاب (مهدی، حجت)
24- چرا ائمه با وجود اینکه قدرت و علم الهی داشتند و اشخاص بدکار را می شناختند آن ها را نابود نمی کردند؟
 1-اگر این کار را می کردند دیگر اعمال مردم از روی ترس بود نه اختیار.
 2-زیرا نسبت به مردم رئوف و مهربان بودند.
 3-زیرا در آن صورت به فیض شهادت در راه خدا نمی رسیدند.
 4-تنها امام زمان علیه السلام دارای علم و قدرت الهی برای این کار هستند.
25- کتاب های «احیاء المیت لفضائل اهل بیت» و «البیان فی اخبار صاحب الزمان» به ترتیب متعلق به کدام نویسندگان سنی مذهب است؟
 1-سعید بن جبیر/ محی الدین عربی
 2-شیخ جلال الدین سیوطی/ محی الدین عربی
 3-سعید بن جبیر/ محمد بن یوسف کنجی شافعی
 4-شیخ جلال الدین سیوطی/ محمد بن یوسف کنجی شافعی
26- امام زمان علیه السلام دارای چند غیبت هستند و غیبت ایشان از چه زمانی شروع شده است؟
 1-غیبت صغری و غیبت کبری، بعد از شهادت پدرشان
 2-غیبت صغری و غیبت کبری، از لحظه ولادت
 3-غیبت کوتاه مدت و غیبت طولانی، از ده سالگی
 4-غیبت کبری فقط، از سال ۳۲۹ هجری قمری
27- علامه مجلسي با استفاده از حديث امام ششم كه امام زمان علیه السلام را به خورشید پشت ابر تشبيه كرده اند وجوهی را بيان مي كند، كدام يك از گزینه های زیر می باشد؟
 1-خورشید در هر خانه به مقدار روزنه ای که دارد می تابد همین طور از رهبری و شخصیت امام به اندازه توجه و ارتباط به ایشان بهره می برند.
 2-همان طور که از نور و برکات خورشید پشت ابر استفاده می برند از نور علم و برکات امام در ایام غیبت نیز استفاده می برند.
 3-همان طور که مردم انتظار رفتن ابرها و ظاهر شدن خورشید را می کشند، همچنین منتظر تمام شدن ایام غیبت و ظهور امام هستند.
 4-همه موارد.
28- طول عمر حضرت مهدی علیه السلام با کدام دلیل قابل توضیح می باشد؟
 1-زنده بودن بعضی از پیامبران مانند حضرت خضرعلیه السلام
 2-هیچ دانشمندی تاکنون حدی برای عمر انسان تعیین نکرده و زندگی و مرگ هر کس به دست خداست.
 3-طول عمر پیامبران دیگر مانند حضرت نوح علیه السلام
 4-هرسه مورد.
29- غرباء به چه کسانی گفته می شود؟
 1-مردان شایسته و خداپرست که درگوشه و کنار جهان فعالیت می کنند و حافظ دین در عصر غیبت می باشند.
 2-مردانی که غریب هستند و در غربت زندگانی می کنند.
 3-مومن غریبی که در غربت می میرد و ملائکه برای او گریه می کنند.
 4-افرادی که امام زمان علیه السلام برایشان ناشناخته و غریب است.
30- كدام يك از آيه هاي زير در مورد امام مهدي عليه السلام نمي باشد؟
 1-وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (در زبور داوود بعد از تورات موسی نوشتیم که روزی جهان را فرا رسد که بندگان شایسته ما وارث و حاکم آن گردند (انبیاء، آیه ۱۰۵)
 2-كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (بر او نوشته شده که هر کس ولایتش را بر گردن نهد، بطور مسلم گمراهی می سازد و به آتش سوزان راهنماییش می کند )(حج ،آیه ۳)
 3-هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند هر چند مشركان خوش نداشته باشند )( توبه، آیه 33)
 4-وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين(ما شما را آزمایش می کنیم به ترس و گرسنگی و کمی ثروت و نفوس وبهره برداری تا وضع شما در این مواقع روشن گردد پیامبر من بشارت بده مردمی را که صبر و بردباری را پیشه خود کنند (بقره آیه ۱۵۵)
31- حضرت لوط علیه السلام آرزو داشتند از چه نظر شبیه به حضرت مهدی علیه السلام باشند؟
 1-از نظر سیما و چهره ایشان
 2-از نظر طول عمر ایشان
 3-از نظر نیرو و قدرت ایشان
 4-از نظر داشتن حکومت جهانی توسط ایشانورود به سایت
رمز عبور را فراموش کرده ام؟
نام کاربری و رمز عبور را فراموش کرده ام؟
ثبت نام نکرده ام؟ ثبت نام!

معرفی کتاب
کانال کتابخوانی در آپارات

کانال من بچه شیعه هستم در آپارات