Ketabkhani Site


در حال حاضر این مسابقه غیر فعال است و شما نمی توانید، به سوالات پاسخ دهید یا پاسخ های قبلی خود را اصلاح کنید.
1- مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چگونه از امر مهمی که بر عهده او بود با خبر شد؟
 1-توسط مادرشان که از فرزندان جناب شمعون بود.
 2-خوابی که در آن رسول اکرم صل الله علیه و آله این مهم را فرمودند.
 3-توسط کشیشان زمانشان.
 4-هیچ کدام.
2- مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف درمان بیماری خود را چه عنوان کردند؟
 1-آزادسازی اسرای مسلمان
 2-ازدواج با امام عسگری علیه السلام
 3-مسافرت به سامرا
 4-همه موارد
3- بنا به فرمایش امام عسگری علیه السلام چرا پس از دیدن رسول الله صل الله علیه و آله در خواب، نرجس خاتون اجازه رویت همسر خود را نداشت؟
 1-مساعد نبودن شرایط آن زمان
 2-مسلمان نبون نرجس خاتون
 3-نبودن شرایط سفر
 4-هیچ کدام
4- نرجس خاتون توسط چه کسی به خانه امام عسگری علیه السلام برده شد.
 1-امام عسگری علیه السلام
 2-حکیمه خاتون
 3-امام هادی علیه السلام
 4-کنیز امام هادی علیه السلام
5- امام هادی علیه السلام در چه مکانی در سامرا مستقر شدند؟
 1-محل سکونت سربازان
 2-منطقه‌ای نظامی
 3-محل سکونت مأموران حکومت
 4-همه موارد
6- به چه دلیل امام هادی علیه السلام در منطقه‌ای نظامی اسکان داده شدند؟
 1-بیم حکومت از آسیب رسیدن به جان ایشان
 2-احساس خطر حکومت از ناحیه خاندان رسالت
 3-ترس خلافت از تحقق وعده پیروزی حق بر باطل
 4-موارد ب و ج صحیح است.
7- شباهت نرجس خاتون به مادر حضرت موسی علیه السلام از چه جهت می‌باشد؟
 1-تا هنگام ولادت نوزادش اثری آشکار نشد.
 2-سختی بسیار کشید.
 3-دوری فرزند خود را تحمل کرد.
 4-همه موارد.
8- بنا به فرمایش امام عسگری علیه السلام خداوند ایشان را در کودکی .... و در بزرگسالی .... نمود.
 1-قدرتمند – با بصیرت
 2-گویا به حکمت – حجت در زمین
 3-قدرتمند - حجت در زمین
 4-گویا به حکمت – با بصیرت
9- معجزه امام عسگری علیه السلام برای احمد بن اسحاق چه بود؟
 1-نشان دادن امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
 2-سخن گفتن امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به زبان فصیح عربی.
 3-گفتن من بقیه الله در زمین هستم توسط امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
 4-موارد ب و ج صحیح است.
10- ابن الرضا از القاب کدام امام است؟
 1-امام هادی علیه السلام
 2-امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
 3-امام عسگری علیه السلام
 4-امام رضا علیه السلام
11- پس از امام عسگری علیه السلام مدعیان امامت چه کسانی بودند؟
 1-جعفر برادر امام
 2-یکی از یاران امام
 3-امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
 4-موارد الف و ج صحیح است
12- بنا به فرموده امام عسگری علیه السلام نشانه‌های امامت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف چه مواردی بود؟
 1-آنکه بر ایشان نماز گذارد
 2-آنکه جواب نامه‌ها را از ابوالادیان بخواهد
 3-آنکه بگوید در همیان چیست
 4-همه موارد
13- شیوه امامان پیش از صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای آشنایی مردم با امر غیبت چه بود؟
 1-پرده نشینی
 2-استفاده از وکلا برای ارتباط با مردم
 3-هر دو مورد الف و ب
 4-بیان امر غیبت
14- نام نایبان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوران غیبت صغری چه بود؟
 1-عثمان بن سعید و محمد بن عثمان
 2-حسین بن روح و علی بن محمد
 3-محمد بن علی و محمد بن عثمان
 4-موارد الف و ب صحیح است
15- قائم به معنای ... بوده و شباهت امام عصر به پیامبر صل الله علیه و آله به سبب .... است.
 1-هدایت کننده به امری که مورد غفلت است- خروج با شمشیر
 2-هدایت کننده به امری که مورد غفلت است – شباهت ظاهری
 3-قیام کننده - خروج با شمشیر
 4-قیام کننده - شباهت ظاهریورود به سایت
رمز عبور را فراموش کرده ام؟
نام کاربری و رمز عبور را فراموش کرده ام؟
ثبت نام نکرده ام؟ ثبت نام!

معرفی کتاب
کانال کتابخوانی در آپارات

کانال من بچه شیعه هستم در آپارات