Ketabkhani Site


در حال حاضر این مسابقه غیر فعال است و شما نمی توانید، به سوالات پاسخ دهید یا پاسخ های قبلی خود را اصلاح کنید.
1- شناخت امام زمان علیه السلام لازمه ی چیست؟
 1-دوری از مرگ جاهلیت
 2-ظهور
 3-مسلمانی
 4-ایمان
2- برخی معتقدند با وجود علما که می توانند با استفاده از فرمایشات رسول اکرم صلّی الله علیه و آله، نیازهای مردم را برطرف کنند، دیگر نیازی به وصی و جانشین برای پیامبر نیست. سه دلیل عقلی برای نقض این ادعا کدام است؟
 1-نیاز به بیانی جدید از معارف الهی - ضرورت تشکیل حکومت اسلامی - از بین رفتن موانع ظهور به دست امام زمان
 2-ضرورت بیان قواعد مطابق نیاز روز - ضرورت وجود عصمت در حاکم اسلامی - نیاز به اشخاصی که حکمشان گسترش دهنده عدل الهی باشد
 3-بیان قواعد کلی توسط پیامبر اکرم - نیاز به افرادی که در اختلافات بدون خطا و به حق حکم کنند - دور نبودن علما از سهو و خطا
 4-بیان کلیات دینی توسط نبی مکرم اسلام - دسترسی نداشتن علما به غیب برای صدور احکام - نیاز جامعه به حاکمیت معصوم
3- بودن و نبودن امام، در حالی که از دیدگان مردم غایب باشد تفاوتی ندارد. پاسخ این شبهه چیست؟
 1-در زمان غیبت، امام این اختیار را دارد که در انظار عموم ظاهر شود.
 2-نه تنها غیبت امام، همیشه و برای همه نیست، بلکه علت غیبت در خود ماست و باید آن را رفع کنیم.
 3-امام مثل خورشید پشت ابر نورافشانی می کند و راه حق را نشان می دهد.
 4-خداوند هیچ گاه زمین را از حجت خود خالی نمی گذارد.
4- بر اساس روایتی از امام موسی کاظم علیه السلام حجت خدا بر خلقش کامل نمی گردد مگر به وسیله امامی که شناخته شود، کدام نتیجه گیری ناصحیح است؟
 1-خدا باید امام را به مردم بشناسد.
 2-خدا باید برای خلق امام برگزیند.
 3-شناخت امام بر مردم واجب است.
 4-شناخت خدا ممکن نیست مگر به وجود امام.
5- براساس روایتی صحیح در مورد لزوم تبعیت از امام علیه السلام، بنده خدا مومن نخواهد بود مگر . . . . . . ، کدام عبارت صحیح نیست؟
 1-در همه امور خود به امام زمانش مراجعه کند.
 2-به خدا و رسول ایمان آورد.
 3-خدا و رسول و همه امامان علیهم السلام را بشناسد.
 4-تسلیم امام زمانش باشد.
6- بر اساس روایات، نشناختن امام و منکر شدن امام برابر چیست؟
 1-جاهلیت کفر و نفاق و ضلال - انکار پیامبر
 2-نشناختن خدا - کفر
 3-خارج شدن از حدود ایمان- ادا نکردن حق خدا و رسول
 4-دور شدن گوسفند از گله خود - دریده شدن توسط گرگ های زمانه
7- چرا نمی توان عصمت را دلیل اثبات امامت دانست و فقط نصّ یا معجزه لازم است؟
 1-انتخاب امام توسط خدا بر عصمت مقدم است.
 2-بعضی از مومنان در اثر تلاش به مقام عصمت می رسند.
 3-برای امامت فقط داشتن عصمت کافی نیست.
 4-عصمت مرتبه ای است که از نظر دیگران پوشیده است.
8- بر اساس روایاتی که در کتاب ذکر شده، کدام ویژگی ظاهری امام زمان عجل الله تعالی فرجه، اشتباه است؟
 1-بسیار نیرومند است.
 2-سن پیران و سیمای جوانان دارد.
 3-ابروان درهم کشیده دارد.
 4-عصای موسی و انگشتری سلیمان دارد.
9- کدام ویژگی در مورد مردم زمان غیبت غلط است؟
 1-شیعیان دچار اختلاف و نزاع می گردند.
 2-عده ای از حق برمی گردند و عده ای بر حق ثابت قدم می مانند.
 3-کسانی که به رشته ولایت چنگ زنند در روز قیامت در درجات ائمه علیهم السلام خواهند بود.
 4-افراد نادان سرگردان شوند و به هلاکت افتند.
10- در معجزات و کرامات امام زمان عجل الله تعالی فرجه، کدام یک ذکر نشده است؟
 1-اطلاع از نیت افراد در بدهی هایشان به حضرت
 2-مکاتبه با یکایک شیعیان و مطلع ساختن آنان از زمان وفاتشان
 3-سجده حضرت بعد از تولد
 4-نزول فرشتگان به شکل پرنده و تبرک جویی، بعد از تولد ایشان
11- با توجه به توقیع امام زمان علیه السلام، در این مورد که همه خلایق به برکت وجود معصومین علیهم السلام خلق شده اند، کدام عبارت کامل تر و صحیح تر است؟
 1-وجودی غیر خدا نمی تواند خلق کند و آفرینش مخلوق توسط ائمه محال است.
 2-خداوند قدرت خلق را به ائمه واگذار کرده و آنان هستند که آفریده اند و روزی بخشیده اند.
 3-خداوند به درخواست ائمه و برای تعظیم حق ایشان خلایق را آفریده و روزی داده است.
 4-هیچ کدام
12- در بیان منزلت پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام کدام عبارت صحیح نیست؟
 1-بعد از خلقت معصومین علیهم السلام فرشتگان در صفت، عظمت و قدرت ایشان دچار حیرت شدند.
 2-فرشتگان به وسیله معصومین علیهم السلام به معرفت و تسبیح و تهلیل و تمجید خداوند راهنمایی شدند.
 3-حضرت آدم به دلیل وجود معصومین علیهم السلام در نسلش مورد احترام و سجده فرشتگان قرار گرفت.
 4-خداوند در معراج به پیامبر ندا داد تو بنده من هستی، بهشت فقط برای تو و دوزخ برای غیر توست،، پس مرا عبادت کن.
13- در این مورد که بقای ما وابسته به وجود امام زمان علیه السلام است، کدام عبارت صحیح نیست؟
 1-زمین بدون امام باقی نماند مگر آن که مورد خشم خداوند قرار می گیرد.
 2-اگر زمین بدون امام بماند از هم می پاشد.
 3- اگر زمین از حجت خالی شود اهلش را فرومی برد.
 4-خداوند آسمان را به آنها نگه داشته تا بر زمین خراب نشود.
14- درباره واسطه نعمت بودن امام، کدام مورد غلط است؟
 1-آنکس که در هنگام طلوع آفتاب در خواب باشد روزیش به دست امام به او می رسد.
 2-اگر معصومین علیهم السلام نبودند نه نهرها جاری می شد و نه میوه ها می رسید.
 3-تمام بهره ها و نعمت ها به برکت وجود امام آن زمان به مردم می رسد.
 4-دنیا و هرچه در آن است از خدا و رسول و ائمه علیهم السلام است پس همه باید حق خدا (خمس، زکات و غیره) را بپردازند.
15- کدام عبارت در این مورد که امام حق پدری بر ما دارد دلیل قاطعی نیست؟
 1-امام رضا علیه السلام فرمودند: الامام، الانیس الرفیق و الوالد الشفیق.
 2-تمامی شیعیان از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام هستند.
 3-پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: من و علی دو پدر این امت هستیم.
 4-بر اساس روایات: شیعیان از باقیمانده گل خاندان وحی آفریده شده اند.ورود به سایت
رمز عبور را فراموش کرده ام؟
نام کاربری و رمز عبور را فراموش کرده ام؟
ثبت نام نکرده ام؟ ثبت نام!

معرفی کتاب
کانال کتابخوانی در آپارات

کانال من بچه شیعه هستم در آپارات