Ketabkhani Site


در حال حاضر این مسابقه غیر فعال است و شما نمی توانید، به سوالات پاسخ دهید یا پاسخ های قبلی خود را اصلاح کنید.
1- آیا قران کتابی است مثل کتابهای دیگر که بتوان همانندش را نوشت؟ به دلیل کدام آیه از قرا ن؟
 1-اسراء 88
 2-نساء 87
 3-بقره 176
 4-انعام 38
2- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
 1-خواندن قرآن کافی است گرچه همراه با فهمیدن نباشد.
 2-در خانه های خود قرآن بخوانید.
 3-به اعماق معانی قرآن فکر نکنید که گمراه می شوید.
 4-جای خواندن قران در مساجد و معابد است.
3- عمّار و عبّاد در شب غزوه ذات الرقاع چه کردند؟
 1-عباد در ضمن پاسداری و نماز سه تیر دشمن را به جان خرید.
 2-عباد به نماز ایستاد و عمار پاسداری داد.
 3-عمارتا صبح خوابید و عباد پاسداری داد.
 4-هر دو تا صبح پاسداری دادند و نماز خواندند.
4- کدام گزینه صحیح است؟
 1-پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرمایند: در روز قیامت سه چیز شکایت می کنند: قرآن، مسجد و عترت.
 2-امام صادق علیه السلام می فرمایند: قرآنی که فراموش شود و بر آن غبار بنشیند و کسی آن را قرائت نکند به درگاه الهی شکوه می کند.
 3-امام رضا علیه السلام می فرمایند: سزاوار است که هر کس بعد از تعقیب نماز صبح پنجاه آیه از قرآن بخواند.
 4-همه موارد
5- آیا قرآن تغییر پذیر است؟ چرا؟
 1-هرگز چون از حقایق ثابت سخن می گوید.
 2-بله چون باید با دنیای علم و صنعت همراه باشد.
 3-بله چون شرایط تغییر می کند.
 4-نه چون تحریف قرآن از بزرگترین گناهان است.
6- قرآن را باید:
 1-به ظواهرش عمل کرد.
 2-به خواندنش اکتفا نمود.
 3-تدبر کرد و فهمید.
 4-هرکس باطنش را برای خود تفسیر کند.
7- تمسک به قرآن یعنی:
 1-خواندن و احترام به آن
 2-خواندن و فهمیدن
 3-فهمیدن و راهنما قرار دادن آن
 4-فهمیدن و فهماندن به دیگران
8- افرادی که قرآن در زندگی آنها تاثیر عمیق و عملی داشته:
 1-ولید و مغیره
 2-فضیل و پسرش
 3-ولید و پسرش
 4-مرد بادیه نشین و خانواده و قومش
9- تبیین قرآن مخصوص است به:
 1-پیامبر اکرم و امامان علیهم السلام
 2-معصومین و عالمان برجسته
 3-پیامبر اکرم
 4-هرکس می تواند به اندازه خودش از قرآن استفاده کند.
10- ترتیل یعنی:
 1-خواندن به سبک شعر
 2-خواندن با تجوید کامل
 3-خواندن قرآن به طور واضح همراه با توقف و تدبر
 4-خواندن همیشگی و پی در پی
11- چرا مسلمانان قرآن را فراموش کرده اند؟
 1-رو آوری به دنیا
 2-زیادی اکل و شرب
 3-اسراف در شهوات
 4-جایگزینی با لهو و لعب
12- از عجایب قرآن است:
 1-حفظ، شرافت، سادگی
 2-عمق، فصل بندی، مقام مکنون
 3-حفظ، جوابهای مناسب، نورانیت
 4-ظرافت، جوابهای مناسب، حیاداری
13- خواندن قرآن به چه ترتیب ممنوع است؟
 1-همراه با آلات موسیقی
 2-با لهجه اهل فسق و فجور
 3-با چهچه
 4-همه موارد
14- قرآن:
 1-هیچ کس آن را نمی فهمد.
 2-ظاهرش ساده و باطنش عمیق است.
 3-بسیار ساده است.
 4-ظاهرش مشکل و باطنش دور از دسترس بشر است.
15- قرآن از چه کسی شکایت می کند؟
 1-از عالمان بی عمل
 2-از کسانی که آن را از متن زندگی خود کنار زده اند.
 3-از مردم غیر مسلمان
 4-از حاکمان ستم پیشه
16- در نماز باید:
 1-یک سوره کامل لازم نیست.
 2-هر چه بیشتر قرآن بخوانند.
 3-فقط یک سوره کوچک بخوانند.
 4-در رکعت دوم سوره قل هو الله بخوانند.
17- قرآن برای چه کسانی نازل شده است؟
 1-مسلمانان صدر اسلام
 2-همه مسلمانان و همه اهل کتاب
 3-همه کسانی که در زمان نزول در سن رشد بوده اند.
 4-همه جهانیان
18- داستان گذشتگان که در قرآن آمده چه فایده ای دارد؟
 1-تا دینداران خود را تنها و غریب نپندارند.
 2-تا غیر مسلمان هم به اسلام روی آورند.
 3-تا مردم دنیا از اجدادشان پیروی کنند.
 4-تا مسلمانان وضع خود را با آنان منطبق کرده، راه را از چاه بشناسند.
19- قاریان قرآن:
 1-آتش جهنم بر آنها حرام است.
 2-قرآن آنها را لعن می کند.
 3-همه مورد قبول و احترام مردم باید باشند.
 4-عده کمی از آنها مورد قبول قرآن اند.
20- در قرآن آمده است:
 1-همه داستانهای گذشتگان
 2-همه علوم
 3-همه احکام الهی
 4-کلید همه دردها و مشکلات و عجایب دیگرورود به سایت
رمز عبور را فراموش کرده ام؟
نام کاربری و رمز عبور را فراموش کرده ام؟
ثبت نام نکرده ام؟ ثبت نام!

معرفی کتاب
کانال کتابخوانی در آپارات

کانال من بچه شیعه هستم در آپارات